Contact

Send email : yado@shirakabeso.jp

Izu Amagi Yugashima Onsen
Shirakabeso
1594 Yugashima, Izu City, Shizuoka 410-3206, Japan
Phone +81-558-85-0100  Fax +81-558-85-0726
http://www.shirakabeso.com

Recent Entries

The Tale of Shirakabeso
The Izu Peninsula is…
About Shirakabeso
Shirakabeso is about…
The Hot Springs
There is a hot sprin…
Facilities & Services
Check in 14:30 / Ch…